Tag: kesatuan sila pancasila

Kesatuan Sila-Sila Pancasila

inoputro(dot)com, kesatuan sila-sila pancasila. Susunan Pancasila yang Bersifat Hierarkis dan Berbentuk Piramidal Susunan pancasila adalah hierarkis dan mempunyai bentuk piramidal. Dalam susunan hierarkis dan piramidal ini, maka Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial; ebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang, membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan …